Back to top

Styrelsen

På vårkonferensen 2018-06-12 i Lund, på Asienbiblioteket, hölls SFIS årsmöte, och där valdes:

Till ordförande Elisabeth Hammam Lie, Stockholm; sedan många år verksam på Kungliga Tekniska högskolans bibliotek. - Elisabeth är också ordförande i föreningens lokalavdelning i Stockholm.
Vid konstituerande mötet valdes Maria Ohlsson, Lunds Universitetsbibliotek till vice ordförande. Maria sitter även som ordförande i SFIS Syd.

Övriga ledamöter är:
Anna Carla Pecorella (nyval),
Carina Enestarre, Asienbiblioteket, Lunds Universitet (avgått)
Johannes Wagner, Plan B, Konsulter för bibliotek (nyval),
Marco Schirone, Chalmers och doktorand vid BHS; ledamot i SFIS Väst.