Styrelsen

Bild för Carina Enestarre
Carina Enestarre
Ledamot i nationella styrelsen SFIS
E-post: carina.enestarre@ace.lu.se
Bild för Charlotta Eskilson
Charlotta Eskilson
Vice ordförande i nationella styrelsen
E-post: charlotta.eskilson@gmail.com
Bild för Elisabeth Hammam Lie
Elisabeth Hammam Lie
Ledamot i nationella styrelsen, Ordförande i SFIS Stockholm
E-post: hammam@kth.se
Bild för Maria Ohlsson
Maria Ohlsson
Ordförande i Syd, Ledamot i nationella styrelsen
E-post: maria.ohlsson@ub.lu.se
Bild för Marco Schirone
Marco Schirone
Ordförande i SFIS nationella styrelse och viceordförande i SFIS Väst
E-post: schirone@chalmers.se
Bild för Kristoffer Warnberg
Kristoffer Warnberg
Ledamot i nationella styrelsen, valberedning styrelsen Väst
E-post: Kristoffer89.karlsson@gmail.com