Stipendier

2003-2013 delades SWETS stipendium ut.

Från år 2012 delas LM Information Award ut.