Swetsstipendiet 2012 till Sara Lind

Swets och Svensk förening för informationsspecialister, SFIS, har utsett Sara Lind till mottagare av årets Swetsstipendium för kompetensutveckling. Sara Lind arbetar som webbredaktör på Karolinska Universitetsbiblioteket i Solna.

Stipendiet ger henne möjlighet att under en månad nästa sommar besöka New York Public Library och andra intressanta studieobjekt i USA och Canada för att närmare studera inspirerande och innovativa lösningar från kulturvärlden där det fysiska och digitala rummet på olika sätt har kopplats ihop, men också att kritiskt granska dem ur ett användarperspektiv. Vilka idéer får genomslagskraft hos målgruppen, och hur bidrar det till målgruppens utveckling?  Hur kan bibliotekets varumärke stärkas?  Ambitionen är dessutom att implementera ett system på universitetsbiblioteket som ska lyfta verksamheten och värna om användarens möjlighet att påverka och förbättra genom digitala verktyg och koncept i den fysiska lokalen.

Juryn anser att ämnet är innovativt och spännande och bedömer att Sara Lind har goda förutsättningar att använda de insikter och kunskaper hon kan få genom studiebesöket i sitt arbete med att utveckla bibliotekets sammanlänkning av det fysiska och digitala rummet, ett arbete som också kommer andra bibliotek till del.

Jämsides med sin tjänst på Karolinska universitetsbiblioteket läser Sara Lind masterutbildningen Digitala tjänster – kultur, information och kommunikation på Borås Högskola och har tidigare läst bl a Litteraturvetenskap och Medie- och kommunikationsvetenskap. Tidigare i år gjorde hon praktik på ett bibliotek i en botanisk trädgård i Los Angeles och arbetade där med att digitalisera äldre botaniska illustrationer och koppla dessa till den levande växten i trädgården. Projektrapporten kan läsas här http://bit.ly/QqggoU

Stipendiet överlämnas till Sara Lind under SFIS Höstkonferens i Borås den 8 november.