Sök LM Information Award 2017!

Det är nu dags att söka stipendiet LM Information Award. Det är LM Informationstjänst som har inrättat stipendiet, som ska göra det möjligt för en medlem i SFIS att göra en studieresa eller delta i en internationell konferens under 2017.

Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med LM Informationstjänst. Den som söker stipendiet ska i sin ansökan beskriva hur hen vill använda stipendiet och på vilket sätt hen tänker sig kunna använda de kunskaper och den erfarenhet det förväntas ge i sitt arbete. En värdering av motiveringen är det avgörande urvalskriteriet. Ansökningar ska vara SFIS tillhanda via mejl senast 21 april 2017 och skickas till info@sfis.nu. Ansökningar som kommer in för sent kommer inte att beaktas.

Den som får stipendiet ska rapportera till LM Informationstjänst och SFIS styrelse om de erfarenheter stipendiet har gett. Stipendiet är på 10 000 kr. Du kan läsa om stipendiet och tidigare stipendiater på http://www.sfis.nu/om/stipendier/lm-information-award

LM Information Award delas ut av LM Informationstjänst vid SFIS årsmöte måndagen 8 maj i Stockholm.

Välkommen med din ansökan!