Minnesord Ingrid Alexandersson

Ingrid Alexandersson, hedersledamot i SFIS Väst och ansvarig för lokalavdelningens arkiv avled den 28 mars 2017.

1971 började hon som bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek. 10 år senare blev hon chef för Kliniska centralbiblioteket på Sahlgrenska Sjukhuset senare arbetade hon som chef för Volvos historiska arkiv - år som hon kallar några av de roligaste i hennes yrkesliv.

Ingrid Alexandersson har varit engagerad SFIS Väst sedan många år. Då hette det Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige. Ingrid var sekreterare 1984-1986, därefter ordförande 1987-1989. 1990 avgick hon som ordförande för Väst (och Ros-Marie Kristiansson tog över). I många år därefter var hon ständig ordförande på våra årsmöten.

Jag lärde känna Ingrid när jag som 25-åring kom in i föreningen 2001 och fann ett gemensamt intresse för föreningens historia. Vi samarbetade bland annat genom med att sätta ihop ett bildspel med historiska fotografier som vi fått av Curt S. Ohlson, en annan medlem i föreningen.

Det var även Ingrid som nominerade mig till årets informationsspecialist, första gången priset delades ut. Jag är tacksam för att ha få lära känna henne och framför allt lära av henne. Vi hade senast kontakt bara för någon månad sedan då hon meddelade hur glad hon blev över ett initiativ att lyfta fram enskilda medlemmar i föreningens historia.

Vi kommer alltid att vara tacksamma för Ingrids insatser när det gäller SFIS Väst och framför allt arbetet som hon la ner på vårt arkiv. Med Ingrid försvinner nu mycket av kunskapen om föreningens historia.

SFIS Väst har gett en gåva till Nordens Ark till minne av Ingrid.