Ajöss och tack för fisken!

2016 firade föreningen 80 år

I april 2014 valdes jag till ny ordförande för föreningen. Det har varit roliga år men på grund av ändrade arbetsförhållanden väljer jag nu att lämna över till någon annan vid det kommande årsmötet (du kommer väl?).

Efter flera år i "stora styrelsen" kommer jag återigen att "bara" vara ledamot i SFIS Väst igen. Den största delen av föreningens verksamhet sker ju ute i lokalavdelningar men "stora styrelsen" har en viktig samordnande roll och det har varit roligt att ta del av allt som händer runt om i landet (kolla in verksamhetsberättelsen).

Om du som medlem är intresserad av hur styrelsens arbete går till och vill vara med och påverka föreningens framtid tag kontakt med mig eller någon annan som sitter i styrelsen så kan vi berätta mer. Eller kontakta valberedningen bestående av Ana Durán (ana.duran.abcd@gmail.com) och Gertrud Berger (gertrud.berger@ub.lu.se) snarast! 

P.S Ajöss och tack för fisken (So Long, and Thanks for All the Fish) är fjärde delen av Douglas Adams bokserie i totalt sex böcker som utgör Liftarens guide till galaxen. Titeln syftar på delfinernas sista försök till meddelande till mänskligheten. Detta meddelande misstolkades tyvärr som "ett förbluffande läckert försök att göra en dubbel baklängessaltomortal genom en ring och samtidigt vissla på The Star-Spangled Banner".