Årets informationsspecialist

Med nytänkande, kompetens och kvalitet som fokus skapar Årets informationsspecialist mervärde för den organisation där hon eller han verkar.

Årets informationsspecialist är ett sätt att uppmärksamma de kompetenser som gör vår yrkeskår till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet.

Årets informationsspecialist presenteras vid SFIS årsmöte. Pristagaren ska i samband med årsmötet hålla ett kortare anförande om sitt arbete och på det sätt som hon eller han bidrar till framgång för den organisation som hon/han arbetar i.

Förutom äran består priset av konferensavgiften till SFIS höstkonferens. Pristagaren intervjuas även i INFOtrend.