Teknikdag i Mellansverige

Kajsa Gustafsson Åman

Sammanfattning


Varje höst anordnar SFIS Mellansverige en teknikdag. Teknikdagen år 2007 var den tredje och deltagarantalet var högre än tidigare år.

Fulltext:

PDF