Konferens: Nätverket för forskarservice – tema forskningsdata

Helena Eckerbom

Sammanfattning


Nätverket för forskarservice höll den 15-16 juni 2016 en träff med tema forskningsdata på Karolinska Institutet. Artikeln är en sammanställning över de bidrag med föreläsningar och diskussioner som hölls under nätverksträffen. Presentationer kring registerdata, cancerforskning och forskningsdokumentation på Karolinska Institutet hölls. Goda fördjupande exempel på projekt kring forskningsdata från Lunds universitetsbibliotek, Malmö högskolas bibliotek och Stockholms universitetsbibliotek gavs och avslutningsvis hölls en förmiddags Open Space-diskussioner.


Fulltext:

PDF