Stödtjänster för hantering av forskningsdata – möjligheter för forskningsbiblioteken

Monica Lassi, Maria Johnsson, Christel Smith, Jörgen Eriksson

Sammanfattning


I denna artikel beskriver vi verksamheten inom hantering av forskningsdata på Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation vid Universitetsbiblioteket i Lund sedan den startade 2014. Huvuddelen av våra projekt har hittills varit av karaktären utredningar och behovsanalyser på grund av att det saknas policyer eller riktlinjer för forskare såväl nationellt som på lärosätet. Däremot finns förväntningar och en ganska stor vilja att arkivera och tillgängliggöra data bland forskarna, enligt de studier vi utfört på Lunds universitet. Därför arbetar vi med verksamhetsutveckling genom att skapa en grund på vilken vi kan bygga upp stöd för hantering av forskningsdata framöver tillsammans med övriga stödfunktioner inom universitetet. Om detta grundarbete berättar vi i denna artikel.


Fulltext:

PDF