Konferens: LILAC 2016 i Dublin

Ramona Mattisson

Sammanfattning


Den 21 mars 2016 var det dags för 12:e årgången av tredagarskonferensen LILAC som organiseras av CILIP’s Information Literacy Group. LILAC står för Librarians’ Information Literacy Annual Conference och riktar sig till undervisande bibliotekarier och informationsspecialister. I följande konferensrapport återges inledningstal om bland annat gamification och digital kompetens, utdrag ur de parallella seminarierna och en rundvandring på ett medicinskt universitetsbibliotek.


Fulltext:

PDF