Konferens: The 35th Annual Course on International Law and Legal Information, 31 juli - 5 augusti, 2016

Ann-Christin Karlén Gramming

Sammanfattning


Några erfarenheter från mitt deltagande på The 35th Annual Course of the International Association of Law Libraries i Oxford 2016 (http://iall.org/conf2016/). Konferensens övergripande tema var “Common Law Perspectives in an International Context” , men behandlade även aktuella ämnen som Brexit och delningsekonomins fallgropar.


Fulltext:

PDF