Same, same - but very different: Två fortbildningsuppdrag i irakiska Kurdistan under 2014

Cecilia Falk

Sammanfattning


I februari och i maj 2014 deltog jag och min kollega, IT-pedagog Jan Nyström i ett utbildningsprojekt för forskare i Irakiska Kurdistan. Regionen är en självstyrande men inte självständig del av Irak. Ett "Kurdistan"   omfattar egentligen också de kurdiska delarna av Turkiet, Syrien och Iran, men historiska gränsdragningar har splittrat området. Folkgruppen kurder har varit utsatta för förföljelse i århundraden; idag är läget i Irak, Turkiet och Syrien akut, inte bara för kurderna. Samtidigt är den kurdiska armen viktig för striderna mot Daesh (IS). Men att bygga framtid i Irakiska Kurdistan betyder inte bara kamp, utan även att utveckla utbildning och forskning liksom att stärka internationellt samarbete - i det sammanhanget finns vårt utbildningsprojekt. I artikeln, som är skriven augusti 2016, beskriver jag både innehållet i vår kurs samt personliga intryck från resorna.


Fulltext:

PDF