Den hälsosamma arbetsplatsen: biblioteket i samarbete med en psykologiforskare

Catharina Isberg, Fanny Mikkelsen

Sammanfattning


Våren 2014 inledde vi ett samarbete mellan Helsingborgs bibliotek och Magnus Lindén, universitetslektor och forskare i psykologi, vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet/Campus Helsingborg. Namnet på samarbetet, Hälsosamma arbetsplatsen, valde vi för att visa på vårt fokus på det friska och hälsosamma och på det hälsoförebyggande arbetet. Syftet med samarbetet är att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i verksamheten med utgångspunkt i dagens forskning som sätter fokus på både strukturer och individ. Samarbetet är en del av ett större utvecklingsarbete inom Helsingborgs bibliotek med målsättningen att skapa en stabilare och mer hållbar arbetssituation och för att arbeta med förändrade förhållningssätt och arbetssätt i både dagens och morgondagens arbetsvardag.


Fulltext:

PDF