Bokcirkel

2016

28/4 "Internet är inte svaret" av Andrew Keen

2015

10/11 "Det är väl inget jävla bibliotek heller. En debattroman om folkbibliotek" av Christer Hermansson
23/2  "Att bilda en bibliotekarie" av Joacim Hansson (AW i stället för lunch)

2014

"Introvert" av Linus Jonkman

2013

25/10 "Tyst" av Susan Cain
16/4 "Läsarnas marknad, marknadens läsare" av Ulla Carlsson och Jenny Johannisson (red.)

2012

"Boken & Biblioteket "av Rasmus Fleischer

2011

The Atlas of New Librarianship av R. David Lankes
Jävla skitsystem av Jonas Söderström

2010

29/10 Pedagogiskt arbete i teori och praktik av Birgitta Hansson & Anna Lyngfelt (red.)
27/1 Planerad kommunikation av Peter Erikson

2009

9/11 Nextopia – Livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället av Micael Dalén
15/9 Free – the future of a radical price av Chris Anderson
14/4 What would Google do : reverse engineering the fastest growing compnay in the history of the world av jeff Jarvis
17/3 Kampen om kunskapen, Informationssamhällets politiska skiljelinjer av Ulf Bjereld och Marie Demker
20/1 Getting things done av David Allen (Svart bälte i vardagseffektivitet )

2008

22/10 Scenarioplanering av Hans Bandhold och Mats Lindgren
10/9 Effektivare informationssökning på webben - Handbok i konsten att söka information av Jonas Fransson
23/6 Social software in the library
22/5 Library 2.0
29/4 The thriving library