Program

Program dag 1: Tisdag den 24 november

Moderator: Annelie Janred, Chalmers Tekniska Högskola

9-10 Kaffe och registrering

10-11 Keynote: Joakim Jardenberg, VD Mindpark.se, Mediaskapets förändring och dess konsekvenser.

11-12. Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Örebro Länsbibliotek, Biblioteken i förändring.

12-12.15 Produktpresentation: Ebsco Host

12.15-13 Lunch

13-15 Workshops (du kan välja att gå på två stycken av dem)
- Hur du sjösätter ett 10/23 saker projekt. Linnea Sjögren,
- Det nya Fråga Biblioteket. Vad väntar runt hörnet inom den virtuella referenstjänsten? Anna-Stina Axelsson.
- Organisation och möten, Annsofie Oscarsson.
- Infotrender. Vad kan de aktuella trenderna betyda för din verksamhet? Peter Almerud.

15-15.30 Kaffe

15.30-16.30 Stefan Pålsson, KK-stiftelsen, "Framtidens lärande".

Kvällen avslutats med en konferensmiddag på Scandic Rubinen.
Underhållning av Göteborgs Killkör.
Göteborgs Killkör

Program dag 2: Onsdag den 25 november

Moderator; Elinor Magnusson, SCA Hygien Products AB

9-9.15 Utdelning av Swets-stipendiet.

9.15-10.15 Elena Maceviciute presenterar studien På säker grund. En delfiundersökning om vilken biblioteksforskning som behövs. OBS! På engelska.

10.15-10.45 Kaffe

10.45-11.00 Produktpresentation
11-11.15 Produktpresentation

11.15-12 Pelle Snickars, docent i filmvetenskap och forskningschef på Kungl. Biblioteket, Binära flöden och digitala trender - från YouTube till Photosync

12-13 Lunch

13-15 Paneldebatt

15-15.30 Kaffe

15.30-16.30 Leo Babauta via länk