Infotrender 2009

Välkommen till INFOtrender 24-25/11 2009

SFIS höstkonferens INFOtrender gick av stapeln den 24-25 november 2009 på Scandic Opalen i Göteborg.Konferensen handlade om våra kärnverksamheter; vad ska vi koncentrera oss på och vart ska vi rikta oss?

Med vänliga hälsningar

Konferenskommittén
Ann-Christin Karlén Gramming, Elahe Hamidi, Åke Nygren, Anja Säker, Kajsa Gustafsson Åman.

Föreläsningsämnen

Biblioteken i förändring

Att förklara företeelser i omvärlden handlar om värdegrund och om makt. Det handlar om vem som har mandat att beskriva och definiera, lika väl som i vilket historiskt skede definitionerna gjorts.
Den traditionella bilden av bibliotekens kärnverksamhet lyfter fram begrepp som samla, ordna och tillhandahålla. Är det ord som stämmer överns med bibliotek i förändring? Är det dags för nya begrepp som lärprocesser, relationer eller mötesplatser eller helt andra ord?

Hur kan bibliotekens kärnverksamhet beskrivas så att de kan förstås av samtiden och vara hållbar över tid? Det kanske till och med är dags att omdefiniera begreppet bibliotek, som vi känner det.

Peter Alsbjer föreläste tisdag den 24 november kl 11-12.

Binära flöden och digitala trender - från YouTube till Photosync

Nätet karakteriseras idag av att information är i ständig rörelse. Öppna APIer, ett slags regeluppsättningar för hur programvara kommunicerar med annan programvara, gör att programmerare har direkt åtkomst till en mängd databaser, vilket leder till ständigt nya gränssnitt. Texter cirkulerar, bilder kopieras och bloggar och videos korslänkas - allt flyter runt i en oändlig binär ström av data.

För att få maximal uppmärksamhet, vilket är den stora bristvaran på nätet, gäller det att erbjuda sitt material på olika ställen - men framför allt där användarna finns.
Min presentation ger en översikt av några olika digitala trender, från välbekanta YouTube till Microsofts applikation Photosync där bilder kan syntetisera reella platser. I ett binert ekosystem med distributonskostnader som närmar sig noll är redundans och överflöd legio - vad som behövs är olika redskap att navigera i webbens ocean av information.

Pelle Snickars föreläste onsdagen den 25 november kl 11.15-12.

Medialandskapets förändring och dess konsekvenser

Vad betyder det för mediebranschen när man inte längre håller i megafonen, för att det inte finns någon megafon längre. Och vad betyder det för de som tidigare lutat sig mot mediehusen i den rollen. Hur förändras världen för alla informationsarbetare på grund av den strukturförandring som sker nu?

Joakim Jardenberg föreläser tisdag den 24 november kl 10-11.

Research needs in Swedish libraries

The objective of the project was to solicit expert opinion from librarians in all professional sectors in Sweden on a research priorities agenda for the field, as perceived by practitioners.
The Delphi method was selected as a suitable one to establish opinions of the experts chosen by practitioners on the research questions formulated by librarians themselves. The project was funded by the Svensk Biblioteksförening (Swedish Library Association).
A Delphi study was carried out in three stages: the first round questionnaire, the second round modified questionnaire and the workshop.

The study shows that what is considered relevant research mainly depends on the library sector or the respondents. The highest priority is accorded to factors affecting strategic development, followed by the changing roles of libraries in their communities and the impact of library programmes on learning and transferable skills, but the results vary greatly between groups. The study is now an important foundation for the formulation of research questions and enhanced cooperation.

Elena Maceviciute föreläser onsdagen den 25 november kl 9.15-10.15