Konferenser på 90-talet

1997

1997-11-10--11

TLS höstkonferens i Stockholm. Dag ett arrangeras av SOLUG. Tema: "Online inside or outside the web?". Dag två har temat: "Riv murarna! - Hur biblioteket skapar nya allianser" och arrangeras av en programkommitte bestående av Helena Eckerborn, Socialstyrelsens bibliotek, Ylva Fernvall, Pharmacia, Anders Lindberg, Arbetsmiljöinstitutet och Cecilia Stadig, Riksdagsbiblioteket.