2013

Under 2013 arrangeras Infotrender som en vårkonferens i Skåne

SFIS vårkonferens den 10 april 2013
Informationsförsörjning till forskning och innovation – information som konkurrensmedel