2012

Under 2012 arrangeras Infotrender som två konferenser, en vårkonferens i Växjö och en höstkonferens i Borås.