2011

Under 2011 arrangeras Infotrender som två endagarskonferenser, en vårkonferens och en höstkonferens.