SFIS höstkonferens 2006

Att skapa framtidens informationssamhälle – reflektion och motivation vid Öresunds pärla

Helsingborg 20-21 november 2006

Svensk förening för informationsspecialister fyller 70 år 2006
- vi firar under hela året, men framförallt på höstkonferensen.