SFIS Höstkonferens 2005

Fyr, kompass eller GPS - Informationsnavigation i utveckling

Konferensen höllsi Göteborg 17 – 18 november 2005 .