SFIS höstkonferens 2003

Svensk förening för informationsspecialister Höstkonferens 2003

20-21 november på Göteborgs Stadsmuseum