SFIS höstkonferens 2002

Designing e-futures
- lärande och internetstrategier i kunskapsorganisationer

Höstkonferens 19-20 november 2002