SFIS Väst: Hur beter du dig på webben?

Välkommen på glöggmingel och seminarium i serien Vetenskap för professon med Maria Lindh!

Maria Lindh undervisar och forskar på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. I sin avhandling tar hon utgångspunkt i hur ny teknik legitimeras med fokus på införande av molntjänster.

I sin forskning problematiserar Maria Lindh bl. a. Googles molntjänster. De beskrivs av dem själva som gratis tillgängliga och mycket enkla att använda. Samtidigt nyttjas användarinformation för att skapa s.k. algoritmiska identiteter baserade på hur användaren beter sig på webben. Molnleverantörer som Google kan påverka individer, företag och samhället i stort genom att ständigt utveckla sina tjänster. De kan på detta sätt omforma hur vi relaterar till tekniken, oss själva och till varandra.

Länk till avhandlingen: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1050182&dswid=-6700

 

Var: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, plan 8 (ingång inne i Nordstan, mittemot Åhlens)

När: Måndag 4/12 kl 17.30-19.00

Anmälan: https://goo.gl/forms/k4M63ayCMWgt17z12

 

Varmt välkommna!

 

Datum: 
måndag 4 december 2017
Stad: 
Göteborg
Plats: 
Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, våning 8
Sista anmälningsdag: 
fredag 1 december 2017
Arrangör: 
SFIS Väst
Ansvarig: 
SFIS Väst