Nyttovärdering 2.0 - i Göteborg den 23 oktober

Att sprida kunskap om ekonomiska värderingsmodeller för biblioteksverksamhet är något SFIS var först ute med och fortlöpande uppdaterar.

Linnéa Sjögren och Viveca Nyström kommer under en heldag att gå igenom utvärderingsmetoder med fokus på sociala medier.

Att jobba med facebook, bloggar och twitter är viktigt och kul, men är det nyttigt också?  Exempel från olika branscher och bibliotek lyfts fram, och kursdeltagarna kommer själva att i workshops testa olika metoder för utvärdering, och hur resultaten kan analyseras. Några frågeställningar som berörs under dagen:

- vilka olika mål kan man ha med aktivitet i sociala medier?

- går effekterna av sociala medier att utvärdera?

- hur utvärderar man med hjälp av sociala medier?

Linnéa Sjögren och Viveca Nyström har tillsammans skrivit boken Nyttovärdering av bibliotek (2008) och den utökade engelska utgåvan An evaluation of the benefits and value of libraries (2011). Linnéa jobbar numera som funktionsansvarig för E-kanaler på Chalmers bibliotek i Göteborg och Viveca är konsult med den egna firman VN arkiv & bibliotek.

Dagens program
9.30-10 registrering och kaffe.

Förmiddagen: Hur mäter man nyttan med sociala medier? En genomgång av uppföljning och utvärdering och praktikfall följs av en workshop där deltagarna får skapa mätetal, och diskutera förutsättningarna för uppföljning och utvärdering.

Lunch 12-13

Eftermiddagen: Vi går igenom struktur och metodik för uppföljning och utvärdering. Vilka klassiska metoder kan tillämpas på sociala medier? Även under eftermiddagen delar vi ut uppgifter i grupper, och jämför resultatet vid användning av olika metoder.

Avslut 16.00

SFIS arrangerar detta seminarium med bidrag från KB med syfte att göra det tillgängligt för så många intresserade som det är möjligt.  Tack vare detta kan vi erbjuda  evenemanget till  låg avgift. 

Här kan du anmäla dig!

Max 30 pers.

 

 

Datum: 
tisdag 23 oktober 2012
Stad: 
Göteborg
Plats: 
Chalmersvillan, Fakultetsvåningen, Gibraltargatan 1 A, 411 32 Göteborg
Pris för medlem: 
700 kr
Pris för icke medlem: 
700 kr
Sista anmälningsdag: 
fredag 19 oktober 2012
Arrangör: 
Utbildningsgruppen
Ansvarig: 
Annelie Janred