Höstkonferens 2012 i Borås 7-8 november

Årets höstkonferens, 8 november, bjuder på flera intressanta ämnen. Bl. a. Sociala medier, Creative commons, OA och informationssökningens vardag.
Kvällen innan, den 7:e, blir det mingel i Borås konstmuséum.

Hur fungerar socialamedier egentligen i bibliotekens verksamheter? Hur beforskas sociala medier i Borås? Vad spelar det förroll vilken arbetsuppgift vi söker information för?

Information som rutinarbete kontra information för innovation.
Creative commons och Open access i praktiken, två ständigt aktuella ämnen med hög aktualitet!

Det är några av de ämnen och frågor som skall presenteras och diskuteras under SFIS höstkonferensen 2012.
Detaljerad information, program, anmälan etc hittar du här

SFIS, lokalföreningen - Väst i samarbete med Bibliotekshögskolan.
Välkomna till Borås, BHS och boka 7-8 november redan nu!


 

Datum: 
onsdag 7 november 2012 till torsdag 8 november 2012
Sista anmälningsdag: 
torsdag 10 oktober 2013
Arrangör: 
Övrigt
E-post: