Årsmöte SFIS Stockholm

Välkommen till årsmötet 2017!
Tisdagen 7  mars kl.18:00 på KTH Biblioteket; med ny studerandemiljö för studenterna!
Elisabeth Hammam refererar från Kompetenser för framtiden gällande biliotek,  i Lund 8 februari (arr. SFIS Syd och lokala Biblioteksföreningen).
Samling kl. 17:30. Tilltugg erbjuds.

Dokument ligger på sfis.nu, under lokalavdelning Stockholm.
För den som önskar del i trakteringen, vänligen anmäl dig till hammam@kth.se senast fredag 3/3 kl. 12.

Alla medlemmar är givetvis välkomna att delta även utan anmälan; som behövs för att beställa tilltugg. Beställningen lämnas in fredag 3 mars kl. 12:00.
Rösträtt har den som betalat medlemsavgiften senast enligt vad stadgarna stipulerar (§3 - senast 1 mars).

Datum: 
tisdag 7 mars 2017
Stad: 
Stockholm
Plats: 
KTH Biblioteket
Sista anmälningsdag: 
fredag 3 mars 2017
Arrangör: 
SFIS Stockholm
Ansvarig: 
Elisabeth Hammam Lie
E-post: