Årsmöte SFIS Stockholm

Save the Date!
Tisdagen 7  mars kl. 18:00 på KTH Biblioteket; med ny studerandemiljö för studenterna!
Samling kl. 17:30. Tilltugg erbjuds.

Alla medlemmar är givetvis välkomna att delta även utan anmälan; som behövs för att beställa tilltugg. Beställningen lämnas in fredag 3 mars kl. 12:00.
Rösträtt har den som betalat medlemsavgiften senast enligt vad stadgarna stipulerar (§3 - senast 1 mars).

Datum: 
tisdag 7 mars 2017
Stad: 
Stockholm
Plats: 
KTH Biblioteket
Sista anmälningsdag: 
fredag 3 mars 2017
Arrangör: 
SFIS Stockholm
Ansvarig: 
Elisabeth Hammam Lie
E-post: