Kalendarium

Välkommen till SFIS Mellansveriges årsmöte och till en Semmelkväll tillsammans med Svensk biblioteksförening!

Datum:
tisdag 28 februari 2017

Save the Date!
Tisdagen 7  mars kl. 18:00 på KTH Biblioteket; med ny studerandemiljö för studenterna!
Samling kl. 17:30. Tilltugg erbjuds.

Datum:
tisdag 7 mars 2017

Save the date!

Årsmöte 13 mars.

Datum:
måndag 13 mars 2017

Välkomna till årsmöte SFIS Syd!

Den 14 mars träffas vi på Orkanenbiblioteket i Malmö, sal C526, kl 17.30.

Efter mötesförhandlingarna föreläser Monica Lassi, fil. dr. och bibliotekarie med inriktning på forskningsdata och forskningsinfrastrukturer på Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation vid Universitetsbiblioteket i Lund.  

Monica ska prata om bibliotekariens nya roll inom forskningsdata: Forskningsdata är det nya heta inom forskarvärlden, men det saknas nationella riktlinjer och samordning. Hur kan bibliotekarier positionera sig inom området? Och hur kan vi stötta forskarna i sitt arbete, och vara bryggan som behövs mellan forskarna och resten av samhället? Kan vi hjälpa till att avmystifiera begreppet forskningsdata? Monica berättar om hur hon och hennes kollegor arbetar med dessa frågor och ger exempel på olika cases där deras expertis kommit till nytta, inom allt ifrån klimatdata till fossiler.

 

Program under kvällen:

17.30 – Årsmötesförhandlingar (dokument läggs ut på SFIS hemsida inom kort)

18.00 – Föreläsning av Monica Lassi om bibliotekariens nya roll inom forskningsdata.

Inom sitt arbete på UB i Lund verkar Monica inom forskningsinfrastrukturen ICOS kolportal, och som applikationsexpert för datacentret Lunarc inom metadata, ontologier och proveniens inom forskningsdata. Monica disputerade år 2014 i biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet på avhandlingen “Facilitating collaboration: Exploring a socio-technical approach to the design of a collaboratory for Library and Information Science”.

19.00 – Middag på Namu, Landbygatan 5 i Malmö. Föreningen subventionerar den efterföljande middagen som därför endast kostar 90 kronor för medlemmar. Betalas kontant på plats, gärna med jämna pengar. Dryck ingår inte. Vi återkommer med 2 matalternativ att välja mellan (1 vegetariskt, 1 icke-vegetariskt) när det närmar sig. Glöm inte ange eventuella allergier eller andra önskemål om kost vid anmälan!

Anmälan senast den 10 mars till maria.ohlsson@ub.lu.se.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet. 

Varmt välkommen hälsar styrelsen för SFIS Syd! 

Datum:
tisdag 14 mars 2017
Datum:
måndag 8 maj 2017