Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker. Läs mer om SFIS och medlemsskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

2016 firade föreningen 80 år

I april 2014 valdes jag till ny ordförande för föreningen. Det har varit roliga år men på grund av ändrade arbetsförhållanden väljer jag nu att lämna över till någon annan vid det kommande årsmötet (du kommer väl?).