Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

ÅRETS Informationsspecialist 2020 är Ingrid Anderson, Karolinska sjukhuset och konsortiet Eira. (Se mer under nyheter i höger marginal).

Stort TACK till SFIS Mellansverige för en utmärkt genomförd vårkonferens där Per Nyström, Mälardalens högskolas bibliotek presenterade sätt att visualisera forskningsresultat, och Lina Andrén, KTH Biblioteket lyfte frågan om olika alternativ av Carpentry i vår professionsutövande. - Därefter höll föreningen sitt årsmöte. - Båda hölls m h a  Zoom och var välbesökta.

Taxonomy Boot Camp London bjuder in till: Live, free video webinar - 14 October 2020 3pm BST/4pm CET.
"Join Taxonomy Boot Camp London's first ever-virtual session and be part of a fascinating discussion about the state of the taxonomy and ontology industry. Info pros have always adapted to changes in business, innovation and wider society, but how are things looking at the moment, and what might happen in the future? In this informal, interactive discussion, our experienced panellists give their perspectives on career paths, technology, ways of working, and much more."

Taxonomy Boot Camp 2020 har flyttats fram till 1-3 March 2021.

C A N C E L L E D
ILI, Internet Librarian International, Olympia London 13 & 14 oktober har ställts in beroende på läget med reserestriktioner och smittorisker,
men arrangören ser fram emot och hoppas på bättre villkor 2021.