Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker. Läs mer om SFIS och medlemsskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

Vid årsmötet den 7 april valdes Ann-Christin Karlén Gramming till ny ordförande i SFIS. Ny vice ordförande i föreningen är Charlotta Eskilson (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN).