Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

ÅRETS Informationsspecialist 2020 är Ingrid Anderson, Karolinska sjukhuset och konsortiet Eira. (Se mer under nyheter i höger marginal).

Stort TACK till SFIS Mellansverige för en utmärkt genomförd vårkonferens där Per Nyström, Mälardalens högskolas bibliotek presenterade sätt att visualisera forskningsresultat, och Lina Andrén, KTH Biblioteket lyfte frågan om olika alternativ av Carpentry i vår professionsutövande. - Därefter höll föreningen sitt årsmöte. - Båda hölls m h a  Zoom och var välbesökta.

C A N C E L L E D
Vi har meddelats att beroende på läget med reserestriktioner och smittorisker har arrangören sett sig tvingad att ställa in årets konferens. 
Vi ser fram emot och hoppas på bättre villkor nästa år!

Taxonomy Boot Camp 2020 som skulle ha gått av stapeln samtidigt flyttas fram till 1-3 March 2021.