Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker. Läs mer om SFIS och medlemsskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

Kiruna 1966, Björn Tell &Marit Haeggström, Träforskningsinstitutet, bl a sekr i Stora TLS 1954-1960. 'The grand old lady' i TLS historia.

Björn Tell föddes 1918 i Linköping och växte upp i Stockholm. Efter skolgång på Södra Latin tog han en fil lic-examen i geografi och senare en civilekonomexamen. Sin bibliotekskarriär inledde han som amanuens på Riksdagsbiblioteket mellan åren 1949-52. Därefter gick han vidare till Handelshögskolans i Stockholm bibliotek där han blev förste bibliotekarie 1952. 1959 flyttade han vidare till AB Atomenergis (nuv. Studsvik) bibliotek som chef. Där grundade han ett tekniskt rapportbibliotek och började använda företagets stora dator för biblioteksändamål.