Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

ILI, Internet Librarian International 2019, London 15 -16 oktober.
25 % rabatt på registreringsavgiften för medlemmar i SFIS.
Logga in och få tillgång till nödvändig kod för anmälan med rabatt.
Mail till medlemmar om ditto utskickat 2019-09-03.

http://www.internet-librarian.com/2019/default.aspx
   

[2019-06-15] Föreningen höll sitt årsmöte 2019-06-13
Efter en mycket vällyckad vårkonferens på KTH Biblioteket, på temat: Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid, höll föreningen sitt årsmöte. Protokollet finns att läsa under interna dokument, för medlemmar. Föreningens ordförande är Elisabeth Hammam Lie.